چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

آدینه در آیینه ی شعر “عماد فقیه کرمانی “

شیخ الاسلام خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی متخلص به عماد از شاعران قرن هشتم هجری و از معاصران سلطان ابوسعید بهادرخان و نخستین سلاطین آل مظفر است و گویند شاه شجاع نسبت به او اعتقادی عظیم داشت . در مزارات کرمان در مورد وی آمده: خواجه عمالدین فقیه بزرگ و اهل کمال به شریعت و طریقت و حقیقت آراسته بود و اهل معنی بود اشعار ایشان در بلاد مشهور است شعر ایشان در هندوستان مطلوب و متبرک است وی مرید شیخ زین الدین علی بود رسایل متعدد داشت و در واقعات و سلوک خویش خانقاهی بنا نهاد که جای مدفن اوست و در مرحله سرین دولت اباد واقع است و در مقام حمام معروف است به گواهی اشعاری که از وی مانده وی در انواع سخن استادی به کمال بوده مثنوی های وی شامل : صحبت نامه ، محبت نامه ، ده نامه ، صفا نامه ، یا مونس الابرار و طریقت نامه است .

آدینه در آیینه ی شعر “عماد فقیه کرمانی “
امتیاز دهید.

نظر خود را ثبت کنید