دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

” اولین رئیس آموزش و پرورش کرمان “

میرزا غلام علی خان قزل ایاغ اولین رئیس اداره ی علوم و معارف بود . اداره ی که بعدا به اداره معارف و اوقاف و صنایع مسترفه فرهنگ ، و سپس به اداره ی فرهنگ ، و در نهایت به اداره ی آموزش و پرورش تغییر نام داد . وی که به همراه دانش علی مقلب به نصرت السلطان در سال 1324 ق به کرمان امده بود پایه گذار این اداره در کرمان شد. محل اداره فرهنگ در ابتدا چند اتاق واقع در محل اداره دارایی مشهور به خلوت نسترن بود. سپس به محل بانک شاهنشاهی واقع در بازار وکیل و ان گاه به محل فعلی اموزش و پرورش انتقال یافت.

” اولین رئیس آموزش و پرورش کرمان “
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید