جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳

حساسیت انتصابات پیش رو برای جان گرفتن دوباره فرهنگ و هنر

محمدرضا هاشمی نژادمحمدرضا هاشمی نژاد

طراح و گرافیست

 

سرانجام زورق های گمانه زنی در خصوص تعیین مدیریت ارشد سیاسی  و اداری استان در دریای پر تلاطم شبکه های اجتماعی، محافل سیاسی و اداری و نشستهای مطبوعاتی بی نصیب از هر صیدی در هم شکست و در تاریک و روشنایی میانه این طوفان پس از آرامشی کوتاه چهره ای تازه در عرصه سیاسی استان معرفی و به عنوان استاندار کرمان انتخاب گردید.

با عنایت آنچه که در مدت زمان انتخاب استاندار کرمان پیش آمد ، توجه به نکاتی ضروری می نماید:

1- اگر چه انتخاب جناب آقای رزم حسینی کاملا ناگهانی ودور از انتظار بود ولی از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر وامید تا برآمدن و انتصاب ایشان چشم اندازی از فضای حاکم بر روابط جناحی و سیاسی و میزان دخالت منافع و مصالح ملی در دعواهای مابین جناحهای سیاسی را به نمایش گذاشت.

در این میان نقش به اصطلاح نمایندگان ملت را نبایستی از یاد برد، تا ملت هرآینه بیاد داشته باشند، چگونه با انتخاب نمایندگان پارلمان می توانند در سرنوشت مملکتشان سهیم باشند و در تسهیل و یا کندکردن روند استقرار دموکراسی موثر باشند و در همین جا بایست از نقش مردان سیاسی همچون سید حسین مرعشی و یارانشان که به سختی از حقوق ملت دفاع کردند یاد کرد وقدردانی نمود. تا نهال امیدمان درختی تنومند و بارور گردد و برآیند همه این تلاشها، با اعتدال و تدبیر و در راستای اصلاحیات سیاسی و اجتماعی استان ، به نفع ملت رقم بخورد.

2-از هم اکنون امواج تغییرات سراسر سیستم اداری و سیاسی استان را در می نورد و جریان انتصابات در سطوح مختلف مدیران و کارشناسان ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی تغییرات شگرفی را ایجاد خواهد کرد.

 آنچه که لازم است مورد توجه کافی مدیریت ارشد استان قرارگیرد، انتظاراتی است که لایه های مختلف اجتماعی ازجمله اهالی فرهنگ وهنر در عزل و نصب مدیران دارند.

پس از هشت سال کم فروغی چراغ فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی، جامعه هنری هم اکنون متوقع است که در انتصابات در پیش رو در این حوزه دقت لازم باعث شود فراروی مسیر فرهنگ و هنر، به چراغ مدیریتی آگاه و فرهیخته روشن گردد.

بایستی از هنرمندان و فرهیختگان پرسید در دوره هشت ساله مدیریت های ناثواب افرادی که هیچ سنخیتی با فرهنگ و جامعه فرهنگی و هنری نداشته اند. چه برسر جامعه فرهنگی و فرهنگ و هنر استان کرمان آمده است. کسانی که مطرح ترین افراد حوزه هنر همچون سهراب سپهری را هم نمی شناختند، قریب یک دهه فضایی مملو از یاس و افسردگی را برجامعه فرهنگی وهنری تحمیل کردند.

به زعم نگارنده حوزه فرهنگ و هنر از ظرفیت ها و توانمندیهایی برخوردار است که در صورت توجه به آن و همچنین دانش ، آگاهی وتسلط بر ظرافت های مدیریت در حوزه فرهنگ می توان به سرعت به احیای بخشهای آسیب دیده و کم جان این حوزه پرداخت و با انتخاب مدیری آگاه دلسوز و از بطن جامعه هنری می توان به ارتقاء جایگاه مدیریت فرهنگی و بازسازی اعتبار و حیثیت آن کمک شایان نمود.

انتخاب مدیران در حوزه فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی بایستی از میان افرادی صورت پذیرد که علاوه بر تواناییهای مدیریتی وآگاهی وتسلط برجامعه شناسی وتاریخ هنر،  علاقه ویژه و دغدغه اصلی آنها مسائل فرهنگی و هنری و توجه به هویت و میراث فرهنگی باشد.

لذا دولت تدبیر و امید ضمن توجه به تجربه مدیران می تواند با انتخاب مدیران جوان و فرهیخته در فضای موجود فرصت های نوآوری و خلاقیت و همچنین استفاده از تفکر و اندیشه نو را فراهم آورد. ضمن آنکه ذخیره ای از توانمندیهای مدیریتی ، برای آینده جامعه و نظام روبه اصلاح  فراهم می آید.

اشخاصی که برای سمت های مدیریتی حوزه فرهنگ و هنر انتخاب می شوند اگر از جایگاه ویژه ای در این حوزه برخوردار باشند، انرژی لازم را برای به وجود آوردن جریانهای تازه فرهنگی و هنری فراهم می آورند و در ضمن حضور آنها تلالوئی بیشتر به حوزه مدیریت فرهنگی داده  و آنچنان بر پیشانی دستگاههای فرهنگی و هنری می درخشند که موجب مباهات ملی شود .

حساسیت انتصابات پیش رو برای جان گرفتن دوباره فرهنگ و هنر
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید