چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

“سالروز تولد هوشنگ برهانی “نوازنده

JamNewsImage07591882هوشنگ برهانی در سال 1313/5/13 در کرمان متولد شد او در محضر اکبرخان نوایی نوازندگی تار را آموزش دید و به فراگیری ردیف ها پرداخت . پنجه ای قوی و شیریم داشت در تهران با داریوش رفیعی و قاسم جبلی برنامه اجرا کرد اما متاسفانه عمری کوتاه داشت و در سن 44 سالگی در سال 1357 درگذشت شایان ذکر است تار 9 سیم ابتکار اوست .

“سالروز تولد هوشنگ برهانی “نوازنده
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید