چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

محله های قدیمی کرمان ” محله دولت خانه “

این محله از شمال به قسمتی از خیابان ابوحامد از جنوب به خیابان شریعتی و تلاقی خیابان فلسطین به طرف غرب تا خیابان عباس صباحی محدود می شود . این محله توسط شاهرخ خان زرندی که پس از قتل نادرشاه افشار از سوی عادل شاه در سال 1160ق در کرمان به حکومت رسید پایه گذاری شد . وی در دوران حکومتش عمارتی در این محله ساخت که مقر حکومتی وی محسوب می شد . این بنا در طول سالهای اخیر و در اثر عوامل طبیعی و عدم توجه حکام بعدی خراب گشت به نحوه ی که از ان عمارت تنها قطعه زمینی در خیابان فلسطین روبروی مسجد الرسول از ان باقی مانده است در این محله زرتشتیان ، کلیمی ها و مسلمانان زندگی میکردند و هنوز اتشکده زرتشتیان و عبادتگاه کلیمیان در این محله موجود است.

محله های قدیمی کرمان ” محله دولت خانه “
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید