سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

وجه تسمیه شهداد

شهداد در گذشته نام های مختلفی داشته است که آخرین آن خبیص است.
عده ای از باستان شناسان بر این عقیده اند که این محل در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح، یکی از ایالتهای معتبر بوده، در زمان بهرام پنجم اشکانی، این سرزمین به «بهرامیه» تغییر نام داده، پس از آنکه یعقوب لیث از سیستان بیرون می رود و به این محل می رسد، در خانه یکی از اهالی مهمان شده و با «چنگمال»که مخلوطی از نان و خرما و روغن است پذیرایی می شود. بعدها وقتی به این دیار حمله کرده و آن را تصرف می کند به یاد آن شیرینی، نام این محل را خبیص یعنی چرب و شیرین می گذارد.

وجه تسمیه شهداد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید