سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

وجه تسمیه ی راور

وجه تسمیه راور
در خصوص وجه تسمیه ی راور گفته شده است؛ این منطقه در گذشته مرکز و محل راه داری لوت بوده و همیشه عده ای سرباز از این جاده محافظت می کرده و آن را از جمله دزدان و غارتگران در امان می داشتند؛ لذا این محل را راه وار، به معنی نگاه دارنده و محافظ جاده می نامیدند، که بعدها به مرور زمان به راور تغییر یافت. در این مورد از واژه راهبر نیز سخن به میان آمده که به معنی هادی و راهنما و ره آموز است؛ زیرا در گذشته گروهی راهنما در این محل حضور داشتند و کاروان های مسافری و زوار و قافله ها را راهنمایی کرده و از لوت عبور می دادند. راور به معنی قرار گرفتن در مسیر قافله ها و زوار امام رضا (ع) از روزگار قدیم دارای کاروان سراهای متعددی بوده و لقب باب الرضا را نیز به این شهر کویری داده اند.

وجه تسمیه ی راور
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید