جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳

وجه تسمیه ی رفسنجان

به موجب یک نظر، واژه رفسنجان، معرب واژه ی رفسنگان است در این تعبیر رفسن به معنای مس و کان به معنی معدن آمده است و در کل یعنی محلی که معدن مس در آنجا وجود دارد که پس از حضور اعراب، به رفسنجان تبدیل شده است.

وجه تسمیه ی رفسنجان
5 با 1 رای

،

نظر خود را ثبت کنید