شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

وجه تسمیه ی شهرهای کرمان ” ریگان “

ریگان نامی با مسمی که از دو کلمه ریگ و پسوند ان تشکیل شده ایت و دلیل نام گذاری آن هم وجود شن های روان در منتطقه می باشد . ریگان طبق اقوال و منابع تاریخی از جمله معجم البلدان ، شهری باستانی و پر رنق در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است که تا قرن هشتم هجری بزرگترین مرکز تجاری جنوب شرق کشور محسوب می شده و تاریخ آن هم زاد شهر بم بوده و این دو شهر مکمل یکدیگر بوده اند.

وجه تسمیه ی شهرهای کرمان ” ریگان “
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید