بایگانی برای : آیین رونمای

آیین رونمای از اثر جدید محمدحسین اسلام پناه اعلان

شرح منظومه گره در گره با حضور مولف اثر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت : ۱۷ الی ۱۹ در کتابسرای اردیبهشت ، خیابان شریعتی روبروی سه راه تجلی کوچه ۱۷ آیین رونمای از اثر جدید محمدحسین اسلام پناه۵ با ۱ رای

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،