بایگانی برای : اتاق روشن

جشنواره سیار؛ اتاق روشن اعلان

با اکران نخستین فیلم ، جمعه ۲۱ الی ۲۶ اردیبهشت ماه ۲۲ اردیبهشت – ساعت :۱۰ دکتر نیما جهانبین ۲۴ اردیبهشت – ساعت : ۱۰ مهندس رضا ناصری ۲۵ اردیبهشت – ساعت : ۱۰ شهریار رضایی ۲۶ اردیبهشت – ساعت :۱۰ دکتر یاسر موسی پور در تماشاخانه پارس در تمامی اکران ها و نشست های … ادامه

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،