بایگانی برای : اجرای موسیقی

بازیهای محلی کودکان و نوجوانان اعلان

اجرای موسیقی با اجرای گروهای : نوجوانان مهر ، کودکان اتلک ، جوانان موتیف زمان : ۴ الی ۸ شهریور ساعت : ۱۸ مکان : خیابان ابوحامد ، یخدان مویدی ، مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ اداره کل کانون پرورش فکری بازیهای محلی کودکان و نوجوانانامتیاز دهید.

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
، ، ،