بایگانی برای : ادب

گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی اعلان

شب داستان زمان :شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت : ۲۰ با حضور نویسنده کتاب : آن بیست و سه نفر مکان :رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) گرامیداشت روز شعر و ادب پارسیامتیاز دهید.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،
جایزه باستانی پاریزی اعلان

در محورهای : تاریخ ایران فرهنگ و ادب عامه مردم شناسی مهلت ارسال اثار ۳۰ مهرماه زمان برگزاری ۲ دی ماه مکان : دبیرخانه ، بلوار ولی عصر ریا، دانشگاه آزاد اسلامی جایزه باستانی پاریزیامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
، ، ، ، ،