بایگانی برای : اردوهای دوستی

کرمان میزبان سومین دوره اردوهای دوستی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و جنوبشرق کشور روزنگار

کرمان میزبان سومین دوره اردوهای دوستی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و جنوبشرق کشورامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
، ، ، ،