بایگانی برای : ارش برهانی

۲۴ شهریور زادروز تولد ” داریوش برهانی ” نوازنده نوشته

داریوش برهانی متولد ۲۴ / ۶ / ۱۳۱۷ – کرمان . وی موسیقی را از جوانی دنبال کرد و همچون دیگر برادران دستی قوی و پنجه ای نرم دارد ، به فنون و رموز گوشه ها و ردیف ها آشنا است و فرزندان خلفی تحویل جامعه داده است ، چون کیانوش که تار می نوازد و تدریس میکند ، سیاوش که از شاگردان برجسته هوشنگ ظریف است.

جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
، ، ،