بایگانی برای : استاندار

استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کرد روزنگار

استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کردامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
از پنجشنبه به مدت سه روز برگزار می‌شود / آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در کرمان روزنگار

از پنجشنبه به مدت سه روز برگزار می‌شود / آزمون ادواری استانداردهای مهارتی در کرمانامتیاز دهید.

چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
، ، ، ،