بایگانی برای : اشتغال

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار می کند اعلان

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان زمان: ۲۹ آبان لغایت ۳ آذرماه ساعت : ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹ مکان: یخدان مؤیدی روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار می کندامتیاز دهید.

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
، ، ، ، ، ،
چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کرد روزنگار

چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز بکار کردامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
، ، ، ،
جشنواره ملی مهارت و اشتغال اعلان

جشنواره ملی مهارت و اشتغال و دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه های فنی حرفه ای ٣١ مرداد الی ٧ تیر ساعت ١٩ الی ٢٣ ادرس : بلوار شهید صدوقی جنب پارک جنگلی جشنواره ملی مهارت و اشتغالامتیاز دهید.

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
، ، ، ،