بایگانی برای : اصطلاح

اصطلاحات شیرین کرمانی نوشته

چارقد:روسری / وابس:بِایست / قینوس:حرفِ چرت /میواست یا میواستی:میبایست، می بایستی /چوم:چه میدانم / پلخمون:خون خشک شده ی زخم / اسپریچو: پرستو / سرسرا: هال / چنه: چونه / کماجون: قابلمه / آنداس:آدامس / فیقو: سوت / پرسه:مراسم ختم / وا:باز شدن / برکلا:بارک الله / کاکا: برادر / دادا:خواهر / کلچراغ:کربلایی چراغ / کلزهرا:کربلایی زهرا / زنکه:نوعی صدا زدن خانم ها

شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
، ،