بایگانی برای : اعتراض

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترض روزنگار

ریختن محصولات کشاورزی جلوی دفتر کار نماینده مجلس در قلعه‌گنج توسط کشاورزان معترضامتیاز دهید.

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،