بایگانی برای : افغانستان

گذری از برقه اعلان

نمایشگاه عکس فاطیما حسینی هنرمند بین المللی افغانستان گشایش : جمعه ۱۵ تیر ماه ساعت ۶ عصر همراه بانشست و گفت و گوی تخصصی ساعت ۷.۳۰ عصر مکان : گالری ازاد کرمان شفا ۱ پلاک ۴۶ گالری آزاد دوشنبه ها تعطیل میباشد گذری از برقهامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
، ،