بایگانی برای : اقتصاد

بررسی اقتصاد کشاورزی در ایران اعلان

نشست تخصصی ٣ با حضور مهدی اگه فعال و کارشناس برجسته اقتصاد زمان دوشنبه ٢۴ مهر ساعت ١۶ مکان : دفتر مرکزی جمعیت توسعه و ازادی کرمان بررسی اقتصاد کشاورزی در ایرانامتیاز دهید.

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
، ، ، ،
اتاق کرمان همایش رونمایی از کتاب تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان را برگزار می کند روزنگار

اتاق کرمان همایش رونمایی از کتاب تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان را برگزار می کندامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
، ، ، ، ،