بایگانی برای : المان

سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنند اعلان

خانه هنرمندان ایران ، پردیس گلستان شیراز ، و تماشاخانه پارس کرمان زمان : ۷ الی ۱۳ آبان ماه در تماشاخانه پارس . آدرس : چهارراه فرهنگیان.هتل پارس سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنندامتیاز دهید.

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ،