بایگانی برای : امید

دیدار ۲۴ اعلان

ماندیم که روایت کنیم / حکایت بیم و امید روزنامه نگاران / نویسنده و کارگردان : مینا اکبری / روزنامه نگار : الهه خسروی / کارشناس مهمان : بردیا امیرتیموری / زمان : پنجشنبه ۴ مهر / ساعت : ۱۸ / مکان : بلوار جمهوری ، چهارراه فرهنگیان هتل پارس ، تماشاخانه پارس دیدار ۲۴امتیاز … ادامه

پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،