بایگانی برای : انجمن خیریه یاس

هنوز هم حال بیمارانمان خوب نیست پیشنهاد ویژه

بازارچه های خیریه به نفع …

کنسرت و نمایشگاه به نفع …

فروش آثار هنری و حراج به نفع …

و… همه و همه بهانه است، بهانه برای اینکه در میان روزهای پر مشغله، نیکی هایمان غبار نگیرند و از یاد نبریم هموطن عزیزی را که بیماری در وجودش رخنه کرده، دردی دو چندان را علاوه بر فقر و تنگدستی برایش به جای نهاده است و مشغله این روزهایش … 

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
، ،