بایگانی برای : اهل بیت

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح کتابخوانی فرهنگ و معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تجلیل شد روزنگار

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرح کتابخوانی فرهنگ و معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تجلیل شدامتیاز دهید.

یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
، ، ،