بایگانی برای : بازار عزیز

محله های قدیمی کرمان ( محله بازار عزیز ) نوشته

این محله از شمال به محله ی قبه سبز ، از شرق به محله ی شهر ، از جنوب به خیابان شریعتی و مجموعه حاج آقا علی و از جانب غرب به محله ی باغ لــله منتهی می گردد .

پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳
، ،