بایگانی برای : بین المللی

راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت روزنگار

راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومتامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
، ، ، ، ،