بایگانی برای : تخت سرتشتک

پیشنهاد ویژه: تخت سرتشتک پیشنهاد ویژه

وقتی این هفته عکس های تخت سرتشتک برای نمایش در عکس نگار کرمان روز به دستمان رسید، با دیدن این طبیعت منحصر به فرد در دل کویری کرمان از دریچه دوربین و نگاه هنرمندانه عکاس شهرمان یعنی محمد هادی جلالپور به وجد آمده و فرصت را غنیمت شمردیم که برای معرفی گوشه ای از بهشتمان این هفته در پیشنهاد ویژه از تخت سرتشتک بگوییم :

سرزمینی هموار با پستی و بلندی های ملایم، پوشیده از چمنزار و برکه های کوچک و چشمه های روان در ارتفاع نزدیک به ۳۶۰۰ متر از سطح دریا، که از مرتفع ترین نقاط استان محسوب می گردد.

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲
، ، ،