بایگانی برای : تعطیلی مدارس

موج آنفلوانزا تا ۱۰ روز دیگر فروکش خواهد کرد/نیازی به تعطیلی مدارس در کرمان نیست روزنگار

موج آنفلوانزا تا ۱۰ روز دیگر فروکش خواهد کرد/نیازی به تعطیلی مدارس در کرمان نیستامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،