بایگانی برای : تماشاخانه پارس

دیدار ۲۰ اعلان

نشست نقد و بررسی فیلم مکان با مهدی احمدپناه (کارگردان) و سیامک فارسی (بازیگردان) پنج شنبه ۳ آبان ساعت ۱۹ اکران ساعت ۲۰:۳۰ نقد و گفت وگو در تماشاخانه پارس دیدار ۲۰امتیاز دهید.

پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷
، ، ،
یک روز خاص در تماشاخانه پارس اعلان

افتتاحیه فیلم ترومای سرخ ساخته اسماعیل میه دوست با حضور ایشان و سمیرا غلامزاده تدوینگر ساعت ۱۹ اکران و ساعت ۲۰:۳۰ نشست نقد و گفت و گو یک روز خاص در تماشاخانه پارسامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
، ، ، ،
روایتی از زندگی و قتل سپهبد حاج علی رزم آرا اعلان

علاقه مندان به فرهنگ و تاریخ دیدن این مستند پیشنهاد می شود رزم آرا یک دوسیه مسکوت امروز دوشنبه ساعت ۱۷ تماشاخانه پارس کرمان روایتی از زندگی و قتل سپهبد حاج علی رزم آراامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
، ، ، ،
در تماشاخانه پارس ببینید اعلان

پنج شنبه ۲۲ شهریور فیلم های کوتاه روز (ساعت۱۷) کوپال(ساعت ۱۹) متروپلیس اثر درخشان فریتز بانک محصول ۱۹۲۷ (ساعت ۲۰:۳۰) بهای بلیط ۵ هزار تومان ؛ به مناسبت در تماشاخانه پارس ببینیدامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
، ، ،
تماشاخانه پارس تقدیم میکند اعلان

پنجشنبه ۱۷ خرداد فیلم های کوتاه ” حیوان ، روتوش ، هنوز نه ، وقت نهار ، شب تولد ” ساعت : ۱۷ “دژاوو ” ساعت : ۱۹ “love simon ” ساعت : ۲۰:۳۰ در تماشاخانه پارس تماشاخانه پارس تقدیم میکندامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
، ، ، ، ، ، ، ، ،
تماشاخانه پارس تقدیم میکند اعلان

چهارشنبه ۹ خرداد برسد به دست آقای بنان(ساعت ۱۷) پاپ(ساعت ۱۸:۳۰) فارنهایت ۴۵۱ رامین بحرانی(ساعت۲۰) SRANGERS PREY AT NIGHT ترسناک ۲۱:۳۰ تماشاخانه پارس تقدیم میکندامتیاز دهید.

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
، ، ، ،
تماشاخانه پارس تقدیم میکند اعلان

سه شنبه ۸ خرداد رفتن (ساعت ۱۷) برداشت دوم از قضیه اول (ساعت ۱۹) توهین “نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی زبان۲۰۱۸” (ساعت ۲۰:۳۰) در تماشاخانه پارس تماشاخانه پارس تقدیم میکندامتیاز دهید.

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
، ، ، ،