بایگانی برای : تولیدات

اولین نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات صنایع کرمان اعلان

۱۵ لغایت ۱۸ شهریور ۹۷ مکان : بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق زمان بازدید ساعت ۱۶ الی ۲۱ اولین نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات صنایع کرمانامتیاز دهید.

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
، ،