بایگانی برای : جهان اسلام

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شود روزنگار

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شودامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
، ، ، ،