بایگانی برای : حسینیه ثارالله

چهاردهمین نمایشگاه بزرگ قران و عترت اعلان

زمان : ۱۴ الی ۲۰ بهمن ماه ساعت بازدید صبح : ۹ الی ۱۲:۳۰ و عصر ها ۱۵/۳۰الی ۲۱ مکان:حسینیه ثارالله چهاردهمین نمایشگاه بزرگ قران و عترتامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
نمایشگاه قران و عترت اعلان

دهمین نمایشگاه قران و عترت استان کرمان زمان : ۸ الی ۱۷ بهمن ماه صبح ها ساعت : ۸:۳۰ تا ۱۲ / عصر ها : ۱۶ تا ۲۱ مکان : حسینیه ثارالله نمایشگاه قران و عترتامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳
، ، ،