بایگانی برای : حوزه هنری

ششمین جلسه ی کارگاه ترانه اعلان

مدرس: حامد حسینخانی / زمان : دوشنبه ۱۱ شهریور ماه / ساعت : ۱۸/ مکان :خیابان امام، کوچه ۸ سالن هم اندیشی حوزه هنری ششمین جلسه ی کارگاه ترانهامتیاز دهید.

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ،
راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت روزنگار

راه یابی ۲ اثر از تولیدات حوزه هنری کرمان به مرحله بازبینی جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومتامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
، ، ، ، ،