بایگانی برای : دکتر محمد مجتهد زاده ی کرمانی

۱۶ فروردین زادروز زنده یاد ” دکتر محمد مجتهد زاده ی کرمانی “ نوشته

دکتر محمد مجتهد زاده ی کرمانی، در ۱۶ فروردین ۱۳۰۰ شمسی دیده به جهان گشود. دوره تحصیلات ابتدایی را در تربت حیدریه به پایان برد و دبیرستان را در مشهد و دانشکده پزشکی را در اصفهان به اتمام رسانید و طبیب بهداری کرمان گردید. وی علاوه بر مطالعات طبی و علمی به ادبیات نیز علاقه داشت . شعر می گفت و « رسته » تخلص می کرد. طبیبی بود بسیار حاذق و انسان دوست و در ۲۲ خرداد ۱۳۷۳ دیده از جهان فرو بست

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
، ،
زادروز زنده یاد ” دکتر محمد مجتهد زاده ی کرمانی “ نوشته

دکتر محمد مجتهد زاده ی کرمانی، در ۱۶ فروردین ۱۳۰۰ شمسی دیده به جهان گشود. دوره تحصیلات ابتدایی را در تربت حیدریه به پایان برد و دبیرستان را در مشهد و دانشکده پزشکی را در اصفهان به اتمام رسانید و طبیب بهداری کرمان گردید.

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
، ،