بایگانی برای : رفسنجان

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجان روزنگار

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،
گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی اعلان

شب داستان زمان :شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت : ۲۰ با حضور نویسنده کتاب : آن بیست و سه نفر مکان :رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) گرامیداشت روز شعر و ادب پارسیامتیاز دهید.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،