بایگانی برای : روایت

کرمان به روایت سفرنامه ” مارکوپولو “ نوشته

مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی در سر راه خود به کشور چین از ایران و کرمان نیز دیدن نمود . وی آورده در کرمان بهترین زین و یراق دهنه و لگام اسب ، شمشیر و کمان و تیردان و هر نوع سلاح دیگر مطابق با آدای و سنن خود می سازند. دختران و زنان کرمانی پارچه های ابریشمی را به ظرافت بسیار در هر رنگ به اشکال مختلف حیوانات و پرندگان و سایر نقوش می بافند.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه ” تلگرافچی فرنگی “ نوشته

تلگرافچی فرنگی .وی مامور کشیدن سیم تلگراف به کرمان بود – آورده است شهر کرمان خیلی تفصیل دارد . اولا شال باف خانه زیاد و پانزده هزار نفر شال باف دارد . چندجا رفتیم تماشا کردیم . مرد و بچه های کوچک چندنفر به سن هفت نرسیده در توی زیر زمین در اتاق تاریک متعفن نشسته مشغول شال بافتن بودند .

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
، ، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه خانیکوف نوشته

خانیکوف که در دوره قاجاریه به کرمان سفر نمود آورده : در شهر دو باغ وجود دارد که هر دوی آنها درون قلعه است . باغ اول موسوم به باغ گلشن ، فضای داخلی محوطه وسیع کاخ حاکم را اشغال می کند. این باغ بیشتر به گل کاری های جلو عمارت شبیه است تا یک باغ واقعی زیرا جز پرچینی انبوه و دو سرو نزار درخت دیگری در آنجا به چشم نمی خورد اما در عوض بوته های گل سرخ و نسترن فراوان دارد .

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه ( ساویج لندور ) نوشته

ساویج لندور در سفرنامه اش در خصوص فتح آباد آورده : از روستای زیبای فتح اباد دیدن کردیم قسمت قدیمی روستا قبل از این رستم اباد نام داشته است در آن نزدیکی قلعه ای وجود دارد . بارویی بلند با چهار برج در اطراف آن کشیده شده است . کرمان به روایت سفرنامه ( ساویج … ادامه

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳
، ، ،