بایگانی برای : روستای تاریخی

روستای تاریخی اودرج در رفسنجان رتبه اول ورود گردشگر در ایام نوروز ۹۷ را کسب کرد روزنگار

روستای تاریخی اودرج در رفسنجان رتبه اول ورود گردشگر در ایام نوروز ۹۷ را کسب کردامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
، ، ، ،