بایگانی برای : ریگان

وجه تسمیه ی شهرهای کرمان ” ریگان “ نوشته

ریگان نامی با مسمی که از دو کلمه ریگ و پسوند ان تشکیل شده ایت و دلیل نام گذاری آن هم وجود شن های روان در منتطقه می باشد . ریگان طبق اقوال و منابع تاریخی از جمله معجم البلدان ، شهری باستانی و پر رنق در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است و …

شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
، ، ،