بایگانی برای : زرند

نمایش برزخ اعلان

کارگردان : فرهاد باغینی پور نویسنده : رضا اصغری زمان : ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ساعت : ۱۸ مکان : زرند روبروی سینما ازادی تماشاخانه شهر نمایش برزخامتیاز دهید.

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
، ، ، ،