بایگانی برای : سردیس

نمایشگاه انفرادی مجسمه سر دیس اعلان

« میلاد زینلی کرمانی » زمان : ۶ الی ۱۲ دی ماه افتتاحیه ۶ دی ماه ساعت : ۱۸ ساعت بازدید : ۱۷ الی ۲۰ مکان : پارک مطهری گالری اتشی نمایشگاه انفرادی مجسمه سر دیسامتیاز دهید.

یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ،