بایگانی برای : سفرنامه

کرمان به روایت سفرنامه مریت هاکس نوشته

مریت هاکس در خصوص بازی فوتبال در کرمان ( سال ۱۳۱۰ ش ) آورده در حالی که به کنسولگری نزدیک می شدیم ازفوتبال صحبت شد … ولی با کمال تعجب دیدم در این شهر بازی فوتبال متداول است . گرچه کرمان از انگلیس بسی دور است و حتی از تهران … بازی فوتبال را در این شهر در مرز تمدن گروهان تفنگ داران جنوب ایران ( پلیس جنوب ایران spr ) رواج داد .

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه ” مارکوپولو “ نوشته

مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی در سر راه خود به کشور چین از ایران و کرمان نیز دیدن نمود . وی آورده در کرمان بهترین زین و یراق دهنه و لگام اسب ، شمشیر و کمان و تیردان و هر نوع سلاح دیگر مطابق با آدای و سنن خود می سازند. دختران و زنان کرمانی پارچه های ابریشمی را به ظرافت بسیار در هر رنگ به اشکال مختلف حیوانات و پرندگان و سایر نقوش می بافند.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه ” تلگرافچی فرنگی “ نوشته

تلگرافچی فرنگی .وی مامور کشیدن سیم تلگراف به کرمان بود – آورده است شهر کرمان خیلی تفصیل دارد . اولا شال باف خانه زیاد و پانزده هزار نفر شال باف دارد . چندجا رفتیم تماشا کردیم . مرد و بچه های کوچک چندنفر به سن هفت نرسیده در توی زیر زمین در اتاق تاریک متعفن نشسته مشغول شال بافتن بودند .

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
، ، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه خانیکوف نوشته

خانیکوف که در دوره قاجاریه به کرمان سفر نمود آورده : در شهر دو باغ وجود دارد که هر دوی آنها درون قلعه است . باغ اول موسوم به باغ گلشن ، فضای داخلی محوطه وسیع کاخ حاکم را اشغال می کند. این باغ بیشتر به گل کاری های جلو عمارت شبیه است تا یک باغ واقعی زیرا جز پرچینی انبوه و دو سرو نزار درخت دیگری در آنجا به چشم نمی خورد اما در عوض بوته های گل سرخ و نسترن فراوان دارد .

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
، ، ،
کرمان به روایت سفرنامه ” عبدالحسین میرزا فرمانفرما “ نوشته

عبدالحسین میرزا فرمانفر در سفر نامه ی خود ( مسافرت نامه ی کرمان و سیستان بلوچستان ) آورده : … راین قریه ای است محقر ولی فی حد نفسه دایر و آباد است و فراخور حوصله عمارات و ابنیه و دکاکین و سه حمام و سه مسجد دایر دارد و از هر قبیل ارباب حرف … ادامه

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
، ،
کرمان به روایت سفرنامه “عبدالحسین میرزا فرمانفرما “ نوشته

عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سفرنامه خود ( مسافرت نامه ی کرمان و بلوچستان ) آورده : … راین قریه ای است محقر ، ولی فی حد نفسه دایر و آباد است و فراخور حوصله عمارات و ابنیه و دکاکین و سه حمام و سه مسجد دایر دارد و …

سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
، ، ،
کرمان به روایت سفرنامۀ ” مارکوپولو “ نوشته

مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی ، در سر راه خود به کشور چین ، از ایران و کرمان نیز دیدن نموده . وی آورده در کرمان بهترین زین و یراق ، دهنه و لگام اسب ، شمشیر و کمان و تیردان و هر نوع سلاح دیگر مطابق با آدای و سنن خود می سازند .

شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
، ،
کرمان به روایت سفرنامه ( ساویج لندور ) نوشته

ساویج لندور در سفرنامه اش در خصوص فتح آباد آورده : از روستای زیبای فتح اباد دیدن کردیم قسمت قدیمی روستا قبل از این رستم اباد نام داشته است در آن نزدیکی قلعه ای وجود دارد . بارویی بلند با چهار برج در اطراف آن کشیده شده است . کرمان به روایت سفرنامه ( ساویج … ادامه

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳
، ، ،