بایگانی برای : سودای قطاعی

نمایشگاه سودای قطاعی اعلان

سخنران : علیرضا هاشمی نژاد با حضور : سیدرضا خضرایی زمان : سه شنبه ۲۵ تیر ماه بازدید ساعت : ۸ الی ۱۳ و عصر ها ۱۷ الی ۱۹ مکان : موزه هنرهای معاصر صنعتی نمایشگاه سودای قطاعیامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
، ،