بایگانی برای : شهرداری کرمان

مجموعه فرهنگی و اموزشی سلاله تهران با همکاری شهرداری کرمان برگزار میکند اعلان

دوران طلایی کودک ما با حضور جناب اقای دکتر مهدی دوایی پنجشنبه ١۵ شهریور ساعت ١٧ در پارک مادر سالن ایرج بسطامی مجموعه فرهنگی و اموزشی سلاله تهران با همکاری شهرداری کرمان برگزار میکندامتیاز دهید.

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
، ، ، ،