بایگانی برای : صنایع دستی

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری اعلان

با معرفی گلیم شیریکی پیچ سیرجان ۲۹ ابام الی ۳ اذر ماه در سالن نمایشگاهی برج اول پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگریامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ،
۵۰ حرفه مختلف در حوزه صنایع دستی در آموزشگاه‌های استان کرمان تدریس می‌شود روزنگار

۵۰ حرفه مختلف در حوزه صنایع دستی در آموزشگاه‌های استان کرمان تدریس می‌شودامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
، ، ، ،