بایگانی برای : عکس

نمایشگاه عکس اعلان

“جنگ در مستطیل کوچک” همزمان باکنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان گشایش جمعه ۱۰ اسفند‌ماه. ساعت ۱۷ گالری یادگاران صنعتی نمایشگاه عکسامتیاز دهید.

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
، ، ،
نمایشگاه گروهی عکس “دیوار” اعلان

گشایش جمعه ۲۸ دی‌ماه. ساعت ۱۷ نمایشگاه تا ۳ بهمن ماه ادامه دارد گالری پنجشنبه تعطیل است ساعت بازدید ۱۷ تا ۲۰ کرمان، خیابان شریعتی (شهید بهشتی)، بین طهماسب آباد و باغ‌ملی. موسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی نمایشگاه گروهی عکس “دیوار”امتیاز دهید.

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
، ، ، ،
نمایشگاه گروهی عکس زمستان اعلان

گشایش جمعه ۳۰ اذر ساعت ۱۷ این نمایشگاه تا ۶ دی ماه ادامه دارد گالری دوشنبه ها تعطیل است مکان: موسسه فرهنگی و هنری یادگاران صنعتی نمایشگاه گروهی عکس زمستانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷
، ، ، ،