بایگانی برای : فراخوان

فراخوان نخستین جایزه کاربافو نقاشی اعلان

ازتمامی نقاشان سراسرکشوربرای شرکت دراین رویداد دعوت به عمل می اید باهمکاری نگارخانه های : ارگ قدیم بم با همکاری نگارخانه هومهر کرمان هنر ساری آر تین مشهد ابد تهران زرنا تهران hedieh_honariادرس واتس آپ برای ارائه آثار فراخوان نخستین جایزه کاربافو نقاشیامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ، ،
فراخوان چهارمین بازارچه خیریه باران اعلان

ویژه ازادی زندانیان جرایم غیر عمد نهم و دهم و یازدهم اردیبهشت شماره های تماس برای رزرو غرفه ٠٩١۶٢۴۴٩٨١۶_٠٩٣٨٧۶١٨٧١٣ فراخوان چهارمین بازارچه خیریه بارانامتیاز دهید.

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
، ، ،