بایگانی برای : فعالیت

پنجمین سالگرد فعالیت نگارخانه هومهر اعلان

به همراه برگزاری نمایشگاه نقاشی ماه نقش بهاالدین محمدی راد گشایش یکشنبه ١ بهمن ماه ساعت ١٧ الی ١٩:٣٠ نمایشگاه تا ۵ بهمن دایر میباشد ادرس : ابنوس ۵ پلاک ٢٨ پنجمین سالگرد فعالیت نگارخانه هومهرامتیاز دهید.

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
، ، ، ،