بایگانی برای : فناوری

ساخت سازه «کانکس تاشو» توسط مرکز فناوری‌های نوین ساختمانی جهاددانشگاهی استان کرمان برای اولین بار در کشور روزنگار

ساخت سازه «کانکس تاشو» توسط مرکز فناوری‌های نوین ساختمانی جهاددانشگاهی استان کرمان برای اولین بار در کشورامتیاز دهید.

دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
، ،