بایگانی برای : فهرج

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شود روزنگار

همایش “نقش تکفیر در ایجاد تفرقه در جهان اسلام” در شهرستان های ریگان و فهرج برگزار می شودامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
، ، ، ،
بعید است سنگفرشِ پیدا شده در کویر، مربوط به جاده ادویه باشد/اعزام کارشناسان به محل تا پایان هفته جاری روزنگار

بعید است سنگفرشِ پیدا شده در کویر، مربوط به جاده ادویه باشد/اعزام کارشناسان به محل تا پایان هفته جاریامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
، ،